Αναμφίβολα, ο θεσμός του γάμου αποτελεί τον πυρήνα της Ελληνικής Κοινωνίας. Δύο άνθρωποι αποφασίζουν να ενώσουν τις ζωές τους και να πορευτούν μαζί δημιουργώντας συνήθως απογόνους. Ωστόσο όσο υπέροχο και αν είναι το ταξίδι αυτό προς τη συμπόρευση του βίου, καθίσταται μερικές φορές ασφυκτικό είτε για τον έναν είτε και για τους δύο συζύγους. Τότε δυστυχώς είναι μονόδρομος ο χωρισμός. Τα είδη των διαζυγίων είναι τρία: α) το συναινετικό διαζύγιο, β) το αυτόματο διαζύγιο και γ) το κατ’ αντιδικία διαζύγιο. Στο παρόν άρθρο θα αναφερθούμε ως δηλώνεται από τον τίτλο στο συναινετικό διαζύγιο.

 

Το συναινετικό διαζύγιο υπήρχε από παλιά σε μια πιο δικαστηριακή μορφή όμως. Η παλιά διαδικασία που προέβλεπε τη πάροδο εξαμήνου ανάμεσα στις συνεδριάσεις των δικαστηρίων ετέθη στο παρελθόν καθώς το άρθρο 1441 ΑΚ τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του νόμου 4509/2017. Πλέον το συναινετικό διαζύγιο αποτελεί τον γρηγορότερο και οικονομικότερο τρόπο για να λυθεί ένας γάμος. Η νέα αυτή διαδικασία ολοκληρώνεται σε σύντομο χρονικό διάστημα μόλις 12 ημερών και δίδεται τοιουτοτρόπως η δυνατότητα στους συζύγους να κάνουν μια νέα αρχή στη ζωή τους έχοντας ξεμπερδέψει ταχύτατα από τα παρελθόντα δεσμά. Τα στάδια ενός συναινετικού διαζυγίου είναι τα ακόλουθα:

 

Στάδιο πρώτο: Εύρεση δύο δικηγόρων, ένας για τον κάθε σύζυγο. Ο νόμος απαιτεί την ύπαρξη δύο δικηγόρων με τη ratio (σκοπό) να προστατευθούν καλύτερα τα συμφέροντα του κάθε συζύγου ξεχωριστά.

 

Στάδιο δεύτερο: Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι αναλαμβάνουν τη σύνταξη ιδιωτικού συμφωνητικού. Στο συνταχθέν εκ των δικηγόρων ιδιωτικό συμφωνητικό δηλώνεται η επιθυμία των συζύγων για τη λύση του γάμου και σε περίπτωση που υπάρχουν ανήλικα τέκνα ρυθμίζονται τα ζητήματα επιμέλειας, διατροφής και επικοινωνίας με αυτά. Η ισχύς των όρων για τα ανήλικα τέκνα ισχύει υποχρεωτικά για τουλάχιστον 2 έτη.

 

Ακολουθήστε τον Κωνσταντίνο Καμουζή στο Facebook

 

Στάδιο τρίτο: Υπογράφεται το ιδιωτικό συμφωνητικό είτε από τους ίδιους τους συζύγους, είτε από τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους στη Γραμματεία του Ειρηνοδικείου της έδρας του συμβολαιογράφου που θα καταρτίσει τη συμβολαιογραφική πράξη. Η γραμματεία εν συνεχεία δίνει βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής των συζύγων ή των πληρεξούσιων δικηγόρων τους.
Στάδιο τέταρτο: Μετά από 10 μέρες από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού στη γραμματεία του ειρηνοδικείου, οι σύζυγοι μαζί με τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους υποβάλλουν το ιδιωτικό συμφωνητικό στον συμβολαιογράφο της επιλογής τους, ώστε να καταρτιστεί η λεγόμενη συμβολαιογραφική πράξη λύσης του γάμου, η οποία πρακτικά συνιστά μια επίσημη επικύρωση της συμφωνίας των συζύγων για τα ζητήματα της λύσης του γάμου τους π.χ. περιουσιακά, οικονομικά (διατροφή συζύγου) καθώς και οτιδήποτε αφορά τις υποχρεώσεις τους αναφορικά με τα ανήλικα τέκνα τους. Ακολουθεί η υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης από τους συζύγους και από τους πληρεξούσιους δικηγόρους ή μόνο από τους πληρεξούσιους δικηγόρους, εφόσον όμως αυτοί έχουν εφοδιαστεί με ειδικό πληρεξούσιο. Είναι σημαντικό να τονιστεί πως ο νόμος για να προστατεύσει τα ανήλικα τέκνα, όλα τα ζητήματα της συμβολαιογραφικής πράξης που αναφέρονται στις υποχρεώσεις των γονιών σχετικά με αυτά, εξοπλίζονται νομικά με τίτλο εκτελεστό κατά τα άρθρα 950,951 ΚπολΔ. Ο εκτελεστός τίτλος παρέχει αυξημένη προστασία καθώς επί μη τηρήσεως των υποχρεώσεων τους ακολουθείται η διαδικασία της αναγκαστικής εκτελέσεως.

 

Στάδιο πέμπτο: Σε περίπτωση που ο γάμος ήταν θρησκευτικός τότε ένας από τους συζύγους είναι υποχρεωμένος δια του νόμου να υποβάλλει αίτηση στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών, αιτούμενος την έκδοση εισαγγελικής παραγγελίας για τη πνευματική λύση του γάμου.

 

Στάδιο έκτο: H παραγγελία στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών μαζί με το αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης της λύσης του γάμου στέλνονται στην Ιερά Μητρόπολη στην οποία ανήκει ο Ιερός Ναός στον οποίον τελέστηκε ο γάμος.
Στάδιο έβδομο και τελευταίο: Tα ανωτέρω έγγραφα προσκομίζονται στο ληξιαρχείο που είχε δηλωθεί ο γάμος ώστε να γίνει δήλωση της λύσης αυτού.

 

Βρείτε τον Δικηγόρο Κωνσταντίνο Καμουζή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

Tags