Ένας κλάδος που χρήζει ιδιαίτερης αντιμετώπισης καθώς απαιτεί γνώση της στρατιωτικής ορολογίας και της αυστηρότητας της ιεραρχίας ανάμεσα στα στελέχη των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων. Είχα τη χαρά στη στρατιωτική μου θητεία να παρακολουθήσω τόσο το διαδικαστικό μέρος στα στρατιωτικά δικαστήρια όσο και πληθώρα δικών για τα περισσότερα στρατιωτικά αδικήματα.

Συνηθέστερα εγκλήματα που δικάζονται στα στρατιωτικά δικαστήρια είναι: περιπτώσεις ανυπακοής σε διαταγή ανώτερου, παραβάσεις σε στρατιωτικές εντολές, περιπτώσεις ανυποταξίας, υπέρβαση πειθαρχικής εξουσίας, μη καταγγελία πειθαρχικών παραπτωμάτων, κλοπή και υπεξαίρεση στρατιωτικών αντικειμένων, εγκλήματα κατά απορρήτων, εξύβριση και δυσφήμιση ανωτέρου ή κατωτέρου, βιαιοπραγία, αθέμιτες διαταγές.

Αυτά τα εγκλήματα έχουν αμιγή στρατιωτική χροιά ωστόσο συνηθίζονται  και εγκλήματα του κοινού ποινικού δικαίου όπως πλαστογραφία, ψευδής βεβαίωση, ενδοοικογενειακή βία κ.α .Στη χώρα μας υπάρχουν στρατοδικεία, ναυτοδικεία και αεροδικεία που δικάζουν στελέχη και οπλίτες του αντίστοιχου σώματος.

Τέλος υπάρχει ως δευτεροβάθμιο δικαστήριο και για τα τρία σώματα των ενόπλων δυνάμεων το αναθεωρητικό δικαστήριο η έδρα του οποίου είναι από το 1969 το Δικαστικό Μέγαρο του Στρατοδικείου στο στρατόπεδο Γαζή στου Ρουφ Τέλος με προεδρικά διατάγματα αποφασίστηκε πως μπορεί να έχει και σαν τόπο συνεδριάσεως τόσο τη Θεσσαλονίκη όσο και τη Ξάνθη για λόγους κυρίως γεωγραφικής εγγύτητας ως προς περιοχές με πολυάριθμο στρατιωτικό προσωπικό.