Ειδικός κλάδος του ιδιωτικού δικαίου που έχει ως αντικείμενο τους εμπόρους και τις εμπορικές συναλλαγές. Σκοπός του εμπορικού δικαίου είναι η ανάπτυξη του εμπορίου και η προστασία των εμπόρων και των συναλλασσόμενων με αυτούς. Το χαρακτηριστικό του εμπορικού δικαίου πέρα από την αναντίρρητη σημασία του για την ομαλή οικονομική ανάπτυξη είναι το γεγονός πως συνίσταται από αρκετές υποκατηγορίες.

Μερικές από αυτές είναι:

  • Το Γενικό μέρος, που αναφέρεται γενικά στις εμπορικές πράξεις, στους εμπόρους καθώς και στη βιομηχανική ιδιοκτησία.
  • Το Δίκαιο των Εμπορικών Εταιρειών.
  • Το Δίκαιο των Αξιογράφων.
  • Το Ασφαλιστικό Δίκαιο.
  • Το Ναυτικό Δίκαιο.
  • Το Πτωχευτικό Δίκαιο.