ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - Δικηγόρος Κ.Καμουζής

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ίσως ο κλάδος με τη πιο συχνή εμφάνιση στις καθημερινές συναλλαγές.

Το ποινικό δίκαιο αποτελεί έναν από τους σπουδαιότερους αν όχι τον σπουδαιότερο κλάδο δικαίου.

Ειδικός κλάδος του ιδιωτικού δικαίου που έχει ως αντικείμενο τους εμπόρους και τις εμπορικές συναλλαγές.

Ένας κλάδος που χρήζει ιδιαίτερης αντιμετώπισης καθώς απαιτεί γνώση της στρατιωτικής ορολογίας και της αυστηρότητας της ιεραρχίας ανάμεσα στα στελέχη των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Η νομική αντιμετώπιση ενός τροχαίου περιλαμβάνει τόσο το ποινικό σκέλος όσο και το αστικό σκέλος δηλαδή την αποζημίωση των υλικών ζημιών από ένα τροχαίο ατύχημα καθώς και της ηθικής βλάβης σε περίπτωση ατυχήματος ή της ψυχικής οδύνης σε περίπτωση δυστυχήματος.

Με το διαζύγιο είτε συναινετικό είτε με αντιδικία λύεται ένας γάμος που έχει τελεσθεί νόμιμα, δηλαδή με όλους τους τύπους είτε θρησκευτικός, είτε πολιτικός.