Κάθε εντολέας και κάθε υπόθεση αντιμετωπίζεται με τη βέλτιστη προσοχή και με έμφαση στις λεπτομέρειες. Η προσέγγιση των προβλημάτων είναι πελατοκεντρική με αποκλειστικό γνώμονα το συμφέρον του εκάστοτε εντολέα.

Σκοπός μου είναι η παροχή υψηλού επιπέδου νομικής κάλυψης σε οποιαδήποτε υπόθεση έρχεται στο γραφείο μου. Θεωρώ πως υπάρχουν δυσεπίλυτες υποθέσεις δεν υπάρχουν όμως άλυτες.

Ο δικηγόρος αθηνών Κωνσταντίνος Ν. Καμουζής έχει το δικηγορικό του γραφείο στο Μαρούσι Αττικής στην οδό Κίμωνος 6 στον τέταρτο όροφο, όπου ασχολείται με ένα ευρύ φάσμα νομικών υποθέσεων, με κυριότερα αντικείμενα το οικογενειακό δίκαιο, το ποινικό δίκαιο,το στρατιωτικό ποινικό δίκαιο, τα τροχαία ατυχήματα, το εργατικό δίκαιο αλλά και με διαταγές πληρωμής και αποδόσεως χρήσεως μισθίου.